juf Anne
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Deze leerlijn programmeren, ontwikkeld door Kennisnet/SLO is bedoeld voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs.
Leerlijn programmeren in het basisonderwijs
Deze leerlijn programmeren, ontwikkeld door Kennisnet/SLO is bedoeld voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs.
De eerste Leerlijn Programmeren op de Basisschool, gemaakt door Meester Steeef, om het implementeren van het vak programmeren eenvoudiger te maken en te bevorderen.
Cursus 1 is ontwikkeld om voor vroege lezers het mogelijk te maken om computerprogramma's te maken die ze helpen met het omgaan met anderen, met het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden.
Voor kinderen die kunnen lezen en geen eerdere programeerervaring hebben. In deze les maken studenten programma's om problemen op te lossen en ontwikkelen ze interactieve spellen en verhalen.
Deze Yurls is een verzameling van de programmeertools die meester Harald graag gebruikt en de lessen Scratch die hij heeft gemaakt.
Leerlingen zullen dieper ingaan op de programmeeronderwerpen die zijn geïntroduceerd in de vorige cursussen om flexibelere oplossingen voor complexere problemen te vinden.
(Advertentie)
(Advertentie)
Je vindt hier lessen en uitlegvideo's om te leren programmeren met Scratch.